Mikkelin Asumisoikeus Oy:n yleiset periaatteet

Mikkelin Asumisoikeus Oy toimii omakustannusperiaatteella, eli kaikki yhtiön kiinteistönpidon kulut katetaan huoneistojen haltijoilta perittävillä käyttövastikkeilla ja käyttökorvauksilla sekä vuokrattavien tilojen tuotoilla.

Mikkelin Asumisoikeus Oy toimii voittoa tavoittelematta eikä jaa osinkoa omistajilleen.

Asumisoikeusasunnon vastike koostuu

käyttövastike 1 koostuu taloyksikkökohtaisista kuluista
käyttövastike 2 koostuu Mikkelin Asumisoikeus Oy:n yhtiökohtaisista ja tasatuista kuluista