Yhtiö

Mikkelin Asumisoikeus Oy on Mikkelin kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Mikkelin Asumisoikeuden käytännön toimintaa hallinnoi ja hoitaa Mikalo Oy. Yhtiöiden välille on tehty isännöinti- ja manageeraussopimus 19.1.2021.

Yhtiö omistaa ja hallinnoi 15 asuntokohdetta ympäri Mikkelin kaupunkia. Asuntoja löytyy yksiöstä viisi huonetta ja keittiö -asuntoihin. Asuntokohtainen sauna kuuluu melkeinpä kaikkien asuntojen varustukseen.

Mikkelin Asumisoikeus Oy toimii omakustannusperiaatteella, eli kaikki yhtiön kiinteistönpidon kulut katetaan huoneistojen haltijoilta perittävillä käyttövastikkeilla ja käyttökorvauksilla sekä vuokrattavien tilojen tuotoilla.

Mikkelin Asumisoikeus Oy toimii voittoa tavoittelematta eikä jaa osinkoa omistajilleen.

Asumisoikeusasunnon vastike koostuu:

  • käyttövastike 1, koostuu taloyksikkökohtaisista kuluista
  • käyttövastike 2, koostuu Mikkelin Asumisoikeus Oy:n yhtiökohtaisista ja tasatuista kuluista